Guangzhou Passenger Transport Station

Guangzhou Passenger Transport Station 广州汽车客运站
Buses Leave for: the cities in Pearl River Delta ( Shenzhen , Foshan, Dongguan, Zhongshan, Huizhou, Zhuhai, Foshan, Qingyuan and Zhaoqing) and some cities in provinces of Hainan, Guangxi, Hunan, Jiangxi, Fujian, Zhejiang, Shanghai , Jiangsu, Hubei and Guizhou
Address: 158, West Huanshi Road, Yuexiu District, Guangzhou (广州越秀区环市西路158号)
Bus routes: 7, 225, 290, 545, 530, 256, 228, 30, 543, 34, 238 and Night 15
Tel: 020-8668 4259
User Review
Say About Guangzhou Passenger Transport Station
*Name: Country: Email:
"Ejetgroup " Reminder:
1.comments please civilized language;
2.Prohibit advertising comments.
    No more than 2,000 characters, please.